top of page
GDPR

Data SKYDDSPOLICY
 

I Kalmar Boxningsklubb så värnar vi om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig, som blir medlem i Kalmar Boxningsklubb om hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018, träder den nya EU-förordningen GDPR
(General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den Svensk personuppgiftslagen. Med anledning av detta har vi förtydligat vad det betyder att vara medlem hos oss. Den nya policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter i samband med detta. Se nedan.


Kalmar Boxningsklubb behandlar medlemmars personuppgifter enligt följande:

  • att kunna utföra våra skyldigheter gentemot dig som medlems i Kalmar Boxningsklubb

  • att kunna utföra medlemsadministration

  • att kunna utföra säkerhets- och katastrofplanering


De personuppgifter som behandlas för att uppnå ovanstående ändamål är personnummer, namn,  och övriga adressuppgifter samt telefonnummer. Kalmar Boxningsklubb kommer inte att behandla personuppgifterna i fråga på annat sätt än vad som framgår ovan. Vid avslutad medlemskap sparas personuppgifter max 3 år innan de permanent raderas.

Personuppgifterna kommer inte på något sätt att lämnas ut till tredje man, utan endast användas inom ramen för Kalmar Boxningsklubb  verksamhet.

 

Kalmar Boxningsklubb behandlar leverantörers uppgifter enligt följande:

Juridiska personer så inga särskiljda uppgifter att ta hänsyn till.

 

Kalmar Boxningsklubb behandlar  uppgifter enligt följande:

Allt sköts efter gällande regel värk som träder i kraft den 25 maj 2018.

bottom of page